Vill Du ha mer i pension? Lägre skatt och inga avgifter?

 

ÄgarPension

Fördelar med Ägarpension

 • Ingen pensionsskatt
 • Helt utan dyra försäkringsavgifter
 • Helt utan dyra insättningsavgifter
 • Slipp dyr inkomstbeskattning
 • Endast 15-25% skatt vid utbetalning!

Jämför med Tjänstepension

 • Har pensionsskatt
 • Har dyra försäkringsavgifter
 • Har dyra insättningsavgifter
 • Dyr inkomstbeskattning
 • 29-57% skatt vid utbetalning!

Hos oss kan du öppna ett helt kostnadsfritt ÄgarPensionskonto

Få inloggning som förenklar administrationen och bokföringen

Exempel: En 45-åring låter sitt aktiebolag årligen betala 38 000 kronor till tjänstepension i en pensionsförsäkring under de 20 år som återstår till företagarens 65-årsdag. För pensionsförsäkringen betalas en investeringsavgift på cirka 3 procent vid den årliga inbetalningen, samt årlig administrationsavgift på 0,65-0,75 procent av kapitalet och en årlig fast administrationsavgift med 240-360 kronor.

Vi antar att sparat belopp placeras i en fond som ger 5 procent i avkastning efter avdrag för förvaltningsavgiften till fonden. Om motsvarande belopp från aktiebolaget i stället varje år placeras direkt i fonden, kan företagaren från 65-årsdagen via direktpension ta ut drygt 20 000 kronor högre pension i 20 år jämfört med pensionsförsäkring. Det ger dig en bit över 500,000 kronor Mer till dig.

Öppna enkelt ditt ÄgarPensionskonto hos oss

Support

BAS

Juridik

Kontakt

 • Bokföringsstöd
 • Kundservice
 • Administrationsstöd
 • Kundinloggning
 • Rabatter & förmåner
 • Direktpensionskonto
 • Administrativ hantering
 • Ett av Sveriges bredaste urval
 • Aktiv bevakning & uppföljning
 • Personlig rådgivning
 • Utfästelse
 • Pantsättning
 • Denutiationsdokumentation
 • Fast & digitalförvaring
 • Godkänt individanpassat upplägg

Fyll i ditt telefonnummer för intresseanmälan och vi kontaktar dig

Förvaltning av ditt sparade

Oavsett tjänstepensionsmodell eller ÄgarPension måste man välja hur pengarna skall förvaltas och av vem. Med vår rådgivning och utbud har du obegränsade möjligheter att välja hur dina pengar skall förvaltas.

Med vår ÄgarPension kan du fritt välja mellan sparformer med garanterad avkastning till kapitalportföljer, strukturerade alternativa placeringar, fonder, index, råvaror, metaller och individuellt skräddarsydda placeringsmöjligheter och inom alla regioner och branscher.

Vi följer och bevakar dina intressen och kontaktar vid förändringar till din fördel.

Vi tillhandahåller även två välbalanserade fondportföljer vilket är anpassade till långsiktigt sparande.

Fondportfölj A

Investeringshorisonten är medel – lång sikt.

+86,7% avkastning på 5 år, (Snittt +13,3% per år)

f.r.o.m: 2011-10-14 till 2016-11-04

Fondportfölj B

Investeringshorisonten är lång – lång sikt.

+139,5% avkastning på 5 år, (Snitt +19,1% per år)

f.r.o.m: 2011-10-14 till 2016-11-04

Kontakta din rådgivare för mer information och finansiell rådgivning.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fyll i ditt telefonnummer för intresseanmälan och vi kontaktar dig

Vi är Jämföra