Vill du kunna ta ut kapitalvinster ur företaget till endast 30% privat kapitalbeskattning?

Vem är en Kapitaloption bra för?

Framgångsrika ägarledda företag låter ofta vinsten stanna i företaget av olika anledningar. Då är det en bra ide att placera en del av kapitalet och knyta placeringens vinst/avkastning till dig privat med hjälp av en Kapitaloption.

Notera: att särskilda regler gäller för fåmansföretag.

option

Beskattning 

Kapitaloptionen ger dig tillgången till avkastningen på företagets placering med villkoret att du får avkastningen till dig själv privat med maximalt 30% kapitalbeskattning beroende på din egna skattesituation.

Kända risker

Risken är begränsad till priset på optionen vilket betalas av företaget och är känd på förhand.

Valbart utbud

Vi har ett av Sveriges bredaste utbud och möjligheten att kunna designa och skräddarsy placeringsmöjligheter och avkastningsvillkor.

Våra placeringsområden

 • Fonder
 • Aktier
 • Hedgefonder
 • Kapitalskyddade placeringar
 • Råvaror, metall, guld, skog
 • Företagsobligationer
 • Ditt företags egna aktie
 • Alternativa investments
 • Strukturerade produkter
 • Private Placements
 • Autocalls
 • Kredithybrider
 • Optioner
 • Sprinters
jämföra spar

Fyll i ditt telefonnummer för intresseanmälan och vi kontaktar dig


Vi är Jämföra